Θέσεις εργασίας

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Η παρατεταμένη κοινωνική κρίση των τελευταίων δεκαετιών είχε ως επακόλουθο και την άνοδο της κοινωνικής οικονομίας, η οποία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της από τα υλικά, σε ένα πλήθος από αϋλα αγαθά, υπηρεσίες παιδείας και πολιτισμού, καθώς και διαχείρισης γνώσης. (και εξ αποστάσεως).

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής οικονομίας είναι το μειωμένο κόστος συναλλαγών, η αξιοποίηση ανενεργών υλικών και ανθρώπινων πόρων, η ενθάρρυνση και επίτευξη δημιουργικών συνεργασιών, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (και εξ απόστάσεως), καθώς και η ανοικτή διάδοση της γνώσης και της οργανωτικής τεχνολογίας.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
Η Βιότροπο και Ζείδωρος Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, κινούμενη στο πνεύμα αυτών των αλλαγών, δίνει τη δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετάσχει στις δράσεις της, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό. Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τις αρχές της αλληλέγγυας κοινωνικής οικονομίας, με την υποστήριξή μας, να συμμετάσχουν και να εργαστούν ή να συνεργαστούν με την επιχείρησή μας, σε καινοτόμες, εναλλακτικές επιχειρηματικές δράσει, δημιουργώντας τη δική τους θέση εργασίας,

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
•  Ανάδειξη και προβολή του φυσικού, πολιτιστικού και ιστορικού κάλλους της Ελλάδας με ειδικά αφιερώματα σε όλες τις Περιφερειακές της Ενότητες και την παρουσίαση Ελληνικών επιχειρήσεων, των προϊόντων τους καθώς και υπηρεσιών που αυτές παρέχουν.
•  Πολιτισμός και Κουλτούρα (Διοργάνωση Συναυλιών Πολιτισμού).

• Διακίνηση και εμπορία παραδοσιακών προϊόντων διατροφής καθώς και φυσικών συμπληρωμάτων κατά προτεραιότητα Ελληνικής προέλευσης.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:
• Επιχειρηματική ταυτότητα

• Εκπαίδευση, τεχνογνωσία και εμπορικά εργαλεία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στείλουν το βιογραφικό τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του Διαδικτυακού μας Πολυχώρου.

Βιότροπο και Ζείδωρος Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 166257161000

Κατοχυρωμένα Εμπορικά Σήματα

Ζείδωρος | Ποιότητα Ζωής, Πολιτισμός και Κουλτούρα

Shares