Δημιουργήστε τη δική σας επιχείρηση με τα εμπορικά μας σήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ
Στην επιχείρηση Ζείδωρος έχουμε αναπτύξει έντονη επιχειρηματική δυνατότητα και είμαστε πάντα ανοικτοί σε νέες συνεργασίες. Τα εμπορικά μας σήματα Βιότροπο και Ζείδωρος εκφράζουν τη φιλοσοφία μας, είναι δε κατοχυρωμένα ονόματα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δημιουργήστε τη δική σας καινοτόμο επιχείρηση, με τα εμπορικά μας σήματα και τη δική μας υποστήριξη, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:
•  Επιχειρηματική ταυτότητα
•  Εκπαίδευση και τεχνογνωσία
•  Εμπορικά εργαλεία (Ιστοσελίδα, Εφημερίδα κ.α.)

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
• Σύγχρονη εστίαση (νέες τάσεις με καινοτόμες δράσεις)
• Πολιτιστική Δράση (Διοργάνωση Συναυλιών Πολιτισμού)
• 
Μαθήματα Κοινωνικών Χορών (Ερασιτεχνικά και Επαγγελματικά Προγράμματα)

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ:
• Επιχειρηματική ταυτότητα

• Εκπαίδευση και τεχνογνωσία
• Εμπορικά εργαλεία (ιστοσελίδα, εφημερίδα κ.α.)
Ολοκληρωμένες επιχειρηματικές προτάσεις, που μπορούν να προσαρμοστούν στους δικούς σας στόχους και  απαιτήσεις.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενθαρρύνουμε τις επιχειρηματικές συνεργασίες με βάση τις αρχές της αλληλέγγυας συνεταιριστικής οικονομίας, με στόχο το κοινωνικό όφελος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την επιχείρηση Βιότροπο και Ζείδωρος, καθημερινά, από 9 π.μ. έως 9 μ.μ. συνεχώς.

Βιότροπο και Ζείδωρος Κοιν.Σ.Επ., Κατοχυρωμένα Εμπορικά Σήματα

Ζείδωρος | Ποιότητα Ζωής, Πολιτισμός και Κουλτούρα

Shares