Επικοινωνία

  ΒΙΟΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
  Διαδικτυακός Πολυχώρος Ποιότητας ζωής, Πολιτισμού και Κουλτούρας 

  Νίκου Νικολάου 9  | Σέρρες | Τ.Κ. 62123 | Ελλάδα
  Tel. +30 23214 01709
  Κιν. +30 6982 104135

  E-mail: info@zeidoros.com | URL: www.zeidoros.com

  Shares