ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ ΚΑΙ ΩΜΕΓΑ-3 (Ανοιχτή Πιλοτική Ερευνα)

Αυτή η επιστημονκή, ανοιχτή πιλοτική έρευνα δείχνει ότι η υψηλή δόση Ωμέγα-3 Λιπαρών Οξέων μπορεί να είναι αποτελεσματική για την θεραπεία της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας, η οποία είναι η κύρια αιτία τύφλωσης μετά την ηλικία των 50.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΗΣ
Η Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας είναι μια ασθένεια των ματιών. Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας διακρίνεται σε δύο κατηγορίες την υγρή και την ξηρή εκφύλιση. Περισσότερο από 85% των ασθενών πάσχουν από ξηρή εκφύλιση.
Η ηλικιακή εκφύλιση  ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου (ΑΜD) είναι η συνηθέστερη αιτία σοβαρής και μη αναστρέψιμης απώλειας όρασης σε άτομα άνω των 50 ετών. Παρισσότερα από 7 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ έχουν ADM, σε αρχικό έως μεσαίο στάδιο. Η σοβαρή ΑΜD επηρεάζει 1.8 εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ και ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από ΑΜD, αναμένεται να αυξηθεί κατά 50% το 2020. Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στο να βοηθήσει άτομα που βρίσκονται στα πρόθυρα της τύφλωσης από αυτή την ασθένεια, να ξαναβρούν την όρασή τους.

Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Πιλοτική έρευνα για την αντιμετώπιση της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου (AMD), με υψηλές δόσεις ιχθυελαίου. 
Ερευνητές
• Δρ. Τάσος Γεωργίου
• Δρ. Αναστασία Νεοκλέους
• Δρ. Δέσποινα Νικολάου
• Dr. Barry Sears
Τα κέντρα της έρευνας
• Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Οφθαλμός, Κύπρος
• Inflammation Research Foundation (Κέντρο Έρευνα Κατά της Φλεγμονής) USA

Η ΗΛΙΚΙΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΟΣ
Η ηλικιο-εξαρτώμενη εκφύλιση ωχράς κηλίδας είναι μια σοβαρή οπτική διαταραχή, που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της κεντρικής όρασης. Η πιο κοινή μορφή της νόσου είναι η ξηρού τύπου εκφύλιση (ΑΜD-Age-Related Macular Degeneration), που είναι και η κύρια αιτία τύφλωσης σε άτομα άνω των 50 ετών. H ωχρά κηλίδα καταλαμβάνει το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς και είναι απαραίτητη για να λαμβάνουμε κοντινές οπτικές πληροφορίες, όπως το να διαβάζουμε ή να αναγνωρίζουμε πρόσωπα και αντικείμενα του περιβάλλοντός μας.
Η ωχρά κηλίδα είναι κυρίως συγκεντρωμένη σε φωτοδεκτικά κωνοειδή κύτταρα που είναι υπεύθυνα για την καλή μας όραση. Αν αυτά τα κύτταρα πάθουν κάποια βλάβη, η οπτική πληροφορία δεν θα μπορεί να μεταβιβάζεται επαρκώς στο οπτικό νεύρο με αποτέλεσμα να επέλθει η σοβαρή βλάβη της κεντρικής όρασης.

Η ΕΞΗΓΗΣΗ
Τώρα κατανοούμε για ποιο λόγο οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν στην έρευνά τους το Ωμέγα-3 Λιπαρό Οξύ, διότι διεγείρει την παραγωγή μίας ομάδας μορίων που λέγονται ρεζολβίνες, οι οποίες παράγονται στον οργανισμό μας και απενεργοποιούν την φλεγμονή.

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Το πρώτο πείραμα για τη θεραπεία της ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου εκφύλισης (ΑΜD) που έγινε σε πειραματόζωα έδειξε ότι η διατροφική πρόσληψη των Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, μπορεί να μειώσει ουσιαστικά την παθολογική αγγειογένεση του αμφιβληστροειδούς. Κατόπιν των συγκεκριμένων ενθαρρυντικών αποτελεσμάτων, αποφασίστηκε το πείραμα να διεξαχθεί και σε ανθρώπους. Ωστόσο το πείραμα αρχικά οδηγήθηκε σε αποτυχία, καθώς υπήρξε λάθος στη μεθοδολογία.
Το λάθος διαπιστώθηκε ότι ήταν η χορήγηση στους ανθρώπους της ίδιας ποσότητας Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων με αυτή των πειραματόζωων. Οπότε ξεκίνησε και δεύτερο πείραμα, με χορήγηση μεγαλύτερης ποσότητας Ωμέγα-3 Λιπαρών Οξέων στους ανθρώπους.

ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑ
Στο δεύτερο πείραμα το Ίδρυμα κατά της Φλεγμονής, Marblehead, ήταν αυτό που δώρισε τα συμπυκνώματα των Ωμέγα-3 Λιπαρών Οξέων, για τις ανάγκες της έρευνας. Τα συμπυκνώματα Ωμέγα-3 αποτελούνταν από εξευγενισμένους αιθυλεστέρες, πλούσιους σε EPA (400 mg) και DHA (200 mg) ανά γραμμάριο για την υγρή φόρμουλα. Η δόση που χρησιμοποιήθηκε σε αυτές τις πιλοτικές έρευνες ήταν 10 ml της υγρής φόρμουλας, που παρείχε περίπου 3,4 γρ. EPA και 1,6 γρ. DHA την ημέρα. Η δόση χωρίστηκε σε δύο ημερήσιες δόσεις των 5 ml η καθεμία. 

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Η οπτική οξύτητα καθορίστηκε από τη βελτίωση των γραμμών της όρασης που θα μπορούσε να διαβάσει ο ασθενής, με τη χρήση ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα, κατά την περίοδο που θα λάμβανε το συμπλήρωμα των Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων.
Μια γραμμή της όρασης του ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα περιλαμβάνει 5 γράμματα που μπορούν να διαβαστούν ξεκάθαρα από τον αναγνώστη. Κάθε γραμμή της όρασης αυξάνει με γεωμετρική πρόοδο τη δυσκολία ανάγνωσης. 
Κατά τη διάρκεια του πειράματος οι ασθενείς που λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή τη συνέχισαν κανονικά, με εξαίρεση τη χρήση βιταμινών, η οποία διεκόπη, λόγω του ότι οι επιστήμονες ήθελαν να βεβαιωθούν πως η θεραπεία της ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου εκφύλισης (ΑΜD), επέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τη χορήγηση των Ωμέγα-3 Λιπαρών Οξέων
Ο μέσος όρος ηλικίας της έρευνας ήταν τα 67 έτη, οι ηλικίες των συμμετεχόντων κυμαίνονταν μεταξύ 50 και 85 ετών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας σαράντα μάτια 25 ασθενών με ωχρά κηλίδα ξηρού τύπου εκφύλισης (ΑΜD), έλαβαν συμπλήρωμα Ωμέγα-3 Λιπαρών Οξέων (5γρ. Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων αποτελούμενων από 3.4 γρ. ΕΡΑ και 1,6 γρ. DHA) την ημέρα. 
Η οπτική οξύτητα αυτών των ασθενών κυμαινόταν μεταξύ 80% της φυσιολογικής όρασης σε 10% της φυσιολογικής όρασης, όπως καταγράφηκε βάση του ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα. Οι ασθενείς ελέγχονταν κάθε 6 εβδομάδες για διάστημα 6 μηνών. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ
Το συμπλήρωμα με 5γρ. Ωμέγα-3 Λιπαρών Οξέων αποτελούμενο από 3.4 γρ. ΕΡΑ και 1,6 γρ. DHA την ημέρα, είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της μέσης όρασης σε όλους τους ασθενείς μέχρι τον έκτο μήνα.
Μέχρι τον έκτο μήνα η μέση αύξηση της όρασης έφθανε τις 2 γραμμές όρασης του ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα. Τα μάτια όλων των ασθενών παρουσίασαν βελτίωση της οπτικής οξύτητας. Στο τέλος του έκτου μήνα της λήψης των Ωμέγα-3 Λιπαρών Οξέων, περίπου το πρώτο 1/3 των ματιών βελτιώθηκε κατά μία γραμμή της όρασης στον πίνακα, το δεύτερο 1/3 κατά δύο γραμμές της όρασης και το τρίτο 1/3 κατά τρεις γραμμές της όρασης. Εν κατακλείδι, όλοι οι ασθενείς κατάφεραν να ανακτήσουν σε τέτοιο ποσοστό την όρασή τους ώστε να μπορούν να διαβάζουν επιπλέον μια γραμμή του ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα μέσα σε 4,5 μήνες. 

ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ
Η ωχρά κηλίδα ξηρού τύπου εκφύλιση (ΑΜD) είναι ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται έντονα στον γηράσκοντα πληθυσμό (άνω των 50 ετών) και θεωρείται ως η κύρια αιτία τύφλωσης. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία εγκεκριμένη θεραπεία για την ωχρά κηλίδα ξηρού τύπου εκφύλισης (ΑΜD). Με αυτό ως δεδομένο, οι θετικές κλινικές βελτιώσεις που επιτεύχθηκαν στο πιο πάνω πείραμα θεωρήθηκαν ιδιαιτέρως εντυπωσιακές, δεδομένου ότι το 100% των ασθενών είχε βελτίωση κατά τουλάχιστον μία γραμμή όρασης μέσα σε 4,5 μήνες, αφότου άρχισαν να λαμβάνουν το συμπλήρωμα των Ωμέγα-3 Λιπαρών Οξέων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το συμπλήρωμα των Ωμέγα-3 Λιπαρών Οξέων, πλούσιο σε ΕΡΑ και και DHA, μπορεί να συμβάλει στη διάλυση της φλεγμονής της ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου εκφύλισης (ΑΜD), βελτιώνοντας έτσι την όραση των ασθενών.

Κλείνοντας να τονίσουμε ότι οι κλινικές έρευνες για την αντιμετώπιση της ωχράς κηλίδας βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΠΗΓΕΣ-ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

• Georgiou T, et al. Pilot study for treating dry age-related macular degeneration (AMD) with high-dose
omega-3 fatty acids. PharmaNutrition (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.phanu.2013.10.001

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Ωμέγα-3 που  χρησιμοποιήθηκε  στην  έρευνα  είναι  το  μοριακά απεσταγμένο ιχθυέλαιο της Διατροφικής Ζώνης (Ener ZONA), το οποίο κυκλοφορεί και στην Ελλάδα.

OMEGA 3 RX ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΜΑΚΡΙΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΣΕ ΠΟΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ
OMEGA 3 RX ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΜΑΚΡΙΑΣ 120 ΚΑΨΟΥΛΕΣ,
ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ

Shares